Polityka prywatności

Joy Ticket Sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie, dalej nazwane JoyTicket, jest właścicielem i administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących korzystających z serwisu www.joyticket.pl. Joy Ticket wprowadza rozwiązania w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół serwisu JoyTicket szanuje prawo do ochrony prywatności wszystkich Kupujących, dlatego dokłada wszelkich starań, aby Polityka Prywatności była prowadzona w sposób bezpieczny i rozważny.

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w serwisie JoyTicket. Dane osobowe Kupującego zawarte w formularzu przystąpienia, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

2. Dane osobowe, które zbieramy to dane, które użytkownik podał podczas zakładania konta w serwisie www.joyticket.pl lub innych serwisach współpracujących, a także u naszych partnerów biznesowych, oraz w trakcie korzystania z usług. Prosimy jednak pamiętać, że brak podania niektórych danych osobowych skutkuje wstrzymaniem czynności, dla przeprowadzenia których są one konieczne. W celu dokonania zakupu kodu rabatowego uprawniającego do rabatu, za pośrednictwem serwisu www.joyticket.pl niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych, takich jak nazwisko, adres, telefon, hasło i adres e-mail. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również dla Joy Ticket, ponieważ umożliwia weryfikację, czy Kupujący spełnia warunki stawiane przez Regulamin www.joyticket.pl oraz przepisy prawa do korzystania z wyżej wymienionego serwisu.

3. Opracowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu założenia, zarządzania i użytkowania Państwa kont w naszym serwisie oraz do oferowania usług, zawierania z nami umów zakupu, jak również przekazywania danych osobowych osobom trzecim w wyżej wymienionych celach. Dotyczy to również wysyłania od firmy Joy Ticket i jej partnerów obecnych i przyszłych informacji handlowych.

4. Dodatkowo, aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjne istnieje możliwość zbierania informacji o zainteresowaniach Kupujących podczas odwiedzania serwisu www.joyticket.pl za pomocą plików cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Kupującego poprzez przeglądarkę internetową, tak aby system serwisu JoyTicket mógł „rozpoznać” go przy ponownym połączeniu. Pliki Cookies nie mają na celu pozyskiwania poufnych lub osobistych informacji, służą wyłącznie do rejestrowania danych o odwiedzinach Kupującego w serwisie www.joyticket.pl. Serwis www.joyticket.pl używa plików cookies celem badania, które strony oraz oferty są odwiedzane najczęściej oraz do prowadzenia związanych z tym statystyk oraz informacji, w jakim kierunku nasz serwis powinien się rozwijać, aby spełniać oczekiwania Kupujących. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Kupującego, jego danych, czy też dla jego komputera. Oznacza to, że w żaden sposób nie mają wpływu na działanie urządzenia końcowego oraz jego systemu, nie powodują żadnych zmian konfiguracji tego urządzenia, bądź zainstalowanego w nim oprogramowania. Pliki te nie służą do ustalenia tożsamości Kupującego. Warunkiem działania plików cookies jest ich zaakceptowanie przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku, a więc Kupujący może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała ona nowych plików cookies. Zalecane jest pozostawienie włączonej funkcji akceptowania plików cookies, gdyż jest to korzystne dla Kupującego.

5. Korzystanie z serwisu www.joyticket.pl jest równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią, akceptacją oraz zobowiązaniem się Kupującego do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności oraz postanoweń Regulaminu, który jest integralną częścią Polityki Prywatności. Każdego Kupującego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności opublikowana pod adresem www.joyticket.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Joy Ticket w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie W przypadku jakichkolwiek obaw lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, prosimy o kontakt na adres: bok@joyticket.pl

Najpopularniejsze kategorie

Clubbing i Gastronomia

Zobacz

Kultura i sztuka

Zobacz

Zdrowie i uroda

Zobacz

Rozrywka

Zobacz

Inne

Zobacz

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl